Companiero24
  • telefon:
  • +48 663 899 401
  • +48 696 052 210
  • +48 22 857 02 53

Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Companiero Emilia Dąbrowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartyckiej 116 lok. 122. Kontak mailowy: administrator@companiero24.pl lub adres pocztowy Administrator Danych Osobowych Companiero ul. Bartycka 116 lok. 122, 00-716 Warszawa.

Otrzymane dane przetwarzane są w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną

w tym przekazania odpowiedzi na przesłane zapytania, realizacji umów zawartych w ramach umowy kupna-sprzedaży, reklamacji, zabezpieczenia roszczeń oraz marketingu bezpośredniego, aby dostosować ofertę do Państwa potrzeb. Dodatkowo przepisy prawne wymagają przetwarzania danych do celów podatkowych i rachunkowych.

 

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskaznych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Companiero Emilia Dąbrowska:

 

  • Zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną,
  • Obsługa zapytań i próśb klientów przekazywanych przez formularz kontaktowy, gdy nie są one związane z wykonaniem umowy,
  • Zachowania adresów mailowych do marketingu bezpośredniego w celu  promowania naszych produktów,
  • Windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych

 i mediacyjnych,

  • Przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności.

 

Jeżeli tylko otrzymamy na to zgodę, Companiero przetwarza dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych stron i aplikacji mobilnych.

 

Companiero Emilia Dąbrowska wymaga podania adresu e-mail, aby móc odpowiedzieć na przesłane zapytanie. Do zawarcia umowy kupna-sprzedaży konieczne jest podanie dodatkowo takich danych jak: adres, imię i naziwsko numer telefonu i NIP. Jeśli z jakiegoś powodu nie udostępnią Państwo tych danych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć umowy.

 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw osoby, której dane są przetwarzane, wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. Prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo aby wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

 

Osoba, która uzna, że przetwarzane dane, które jej dotyczą naruszają przepisy  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Companiero przechowuje dane osobowe w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego lub przesłania zapytania na adres e-mail bez uprzedniej rejestracji przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas w jakim możliwe jest dochodzenie roszczne

w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji.

 

Jednocześnie w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Companiero zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Companiero może udostępnić przetwarzane dane osobowe podmiotom wspierającym firmę w świadczeniu usług oraz organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

Powierzone dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby, której dane są przetwarzane żadnych skutków prawnych lub istotnie wpływać na jej sytuację. Companiero Emilia Dąbrowska zbiera dane poprzez Google Analytics takie jak: pliki cookie, identyfikatory użytkowników i identyfikatory reklam. Profilowanie danych osobowych przez Companiero polega na prowadzeniu kampani remarketingowych, której celem jest ponowne nawiązanie kontaktu z użytkownikami, którzy byli na stronie www.companiero24.pl, ale nic nie kupili, poprzez wyświetlenie im trafnych reklam na różnych urządzeniach, których używają. Powierzone dane profilowane będą przez okres 3  miesięcy.

Podmiot, którego dane są profilowane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec profilowania (art. 21 ust. 1 i 2 RODO). Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.